Водопроводи изделия
ПЕ КОЛЯНО ЖЕНСКО

Размери:

пе коляно женско ф20 - 1/2ц.

пе коляно женско ф20 - 3/4ц.

пе коляно женско ф25 - 1/2ц.

пе коляно женско ф25 - 3/4ц.

пе коляно женско ф32 - 1ц.

пе коляно женско ф32 - 1/2ц.

пе коляно женско ф32 - 3/4ц.

пе коляно женско ф40 - 1 1/4ц.

пе коляно женско ф50 - 1 1/2ц.

пе коляно женско ф63 - 2ц.

Формуляр за контакт