Водопроводи изделия
ПЕ НИПЕЛ МЪЖКИ

Размери:

пе нипел мъжки ф20 - 1/2ц.

пе нипел мъжки ф20 - 3/4ц.

пе нипел мъжки ф25 - 1/2ц.

пе нипел мъжки ф25 - 3/4ц.

пе нипел мъжки ф25 - 1ц.

пе нипел мъжки ф32 - 1ц.

пе нипел мъжки ф32 - 1/2ц.

пе нипел мъжки ф32 - 3/4ц.

пе нипел мъжки ф40 - 1ц.

пе нипел мъжки ф40 - 1 1/4ц.

пе нипел мъжки ф50 - 1 1/2ц.

Формуляр за контакт