Водопроводи изделия
ПЕ КОЛЯНО МЪЖКО

Размери:

пе коляно мъжко ф20 - 1/2ц.

пе коляно мъжко ф20 - 3/4ц.

пе коляно мъжко ф25 - 1/2ц.

пе коляно мъжко ф25 - 3/4ц.

пе коляно мъжко ф32 - 1ц.

пе коляно мъжко ф32 - 1/2ц.

пе коляно мъжко ф32 - 3/4ц.

пе коляно мъжко ф40 - 1 1/4ц.

пе коляно мъжко ф50 - 1 1/2ц.

пе коляно мъжко ф63 - 2ц.

Формуляр за контакт